วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555

กลอนธรรมะ คลายยึดติด แค่อ่าน แล้วคิดสักนิด ชีวิตก็จะมีความสุข


ทางสายนี้ที่พุทธองค์ทรงย้ำเตือน          สู่สอยเดือนที่เก็บดาวที่เฝ้าฝัน
คือ สติ รวมพลัง จนตั้งมั่น                    เพื่อสร้างสรรค์ ชีวิตใหม่ให้เบิกบาน

งามร่างกาย ภายนอกเพียงแพรพรรณ      ไม่กี่วันร่วงโรยตามสังขาร
งามภายใน ด้วยศีลธรรม จึงอยู่นาน         มิเลือกกาล หนุ่มหรือแก่ งามแน่เอย
ถึงรูปงามลออลักษณ์สักเพียงไหน           ที่สุดไซร้ย่อมเน่าเหม็นเป็นเหยื่อหนอน
ชีวิตนี้ ไม่ดำรงคงถาวร                         ความม้วยมรณ์เท่านั้นเป็นความจริง
ชีวิตเป็นของไม่แน่นอน                        ความตายเป็นของแน่นอน
ชีวิตตั้งอยู่ ปรวนแปร ดับไป                   ชีวิตย่อมเดินทางไปสู่ความตายทุกวันสัตว์ทั้งหลายถูกความเกิดคือชาติส่งมา      ถูกความแก่คือชราต้อนไป
ถูกความเจ็บไข้คือพยาธิข่มขี่เบียดเบียนไว้  แล้วในที่สุดถูกความตายคือมรณะห้ำหั่นเสีย


ระลึกถึงความตาย สบายนัก                  มันหักรักหักหลง ในสงสาร


บรรเทามืดโมหันธ์ในสันดาน                 ทำให้หาญ หายสะดุ้ง ไม่ยุ่งใจ
ยศและลาภ หาบไปไม่ได้แน่                คงเหลือแต่ต้นทุน บุญกุศล
ทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชน                 แม้ร่างตนเขายังเอาไปเผาไฟ
เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้า                   เจ้าจะเอาแต่สุขสนุกไฉน
เมื่อเจ้ามามือเปล่าจะเอาอะไร                เจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามา
ตายเมื่อตายย่อมกลายไปเป็นผี             ตายไม่ดีได้เป็นผีที่ตายโหง
ตายทำไมเพียงให้เขาใส่โลง                ตายโอ่โถงนั้นคือตายเสียก่อนตาย
ตายก่อนตายมิใช่กลายไปเป็นผี            แต่กลายเป็นสิ่งที่ไม่สูญหาย
ที่แท้คือความตายที่ไม่ตาย                  มีความหมายไม่มีใครได้เกิดแล
คำพูดนี้ผันผวนชวนฉงน                      เหมือนเล่นลิ้นลาวนคนตอแหล
แต่เป็นความจริงอันไม่ผันแปร               ใครคิดแก้อรรถได้ไม่ตายเอย

สิ่งปรุงแต่ง ใดใดในโลกนี้                    ไม่ยินดียึดมั่นแหละท่านขา
จิตว่างไปไร้ตัวกูไม่จู่มา                       ไม่เห็นว่าอะไรกันที่มันตายอนิจจา วต สังขารา อุปาท วยธัมมิโน อุปปัชฌิตวา นิรุชฌันติ เตสัง วูปสโม สุโข
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมไปอยู่เป็นนิจ ความเข้าไปสงบระงับแห่งสังขารทั้งหลายเป็นสุขขับเคลื่อนโดย Blogger.