วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด  เราเป็นผู้นำทางวัตกรรมในอุตสาหกรรมสีและสารเคลือบผิวของภูมิภาคเอเซียตะวันออก มุ่งสู่ยอดขาย 15,000 ล้านบาทต่อปี เน้นการนำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาระบบการจัดการสินค้า รวมถึงให้บริการที่สร้างความประทับใจสูงสุดแก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศพนักงานขาย PC / สำนักงานเอกมัย

 • เงินเดือนประจำ + โอ.ที. + ค่าคอมมิชชั่น
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
 • ขายสินค้าได้ตามเป้าที่กำหนดไว้
 • เช็คสินค้าให้ตรงตามสต๊อค

คุณสมบัติ
1.    ชาย หรือ หญิง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
2.    อายุระหว่าง 18 30 ปี
3.    มีประสบการณ์ด้านการขายหรืองานที่ใช้ทักษะการเจรจาสื่อสารอย่างน้อย 1 ปี
4.    มีทักษะด้านการขาย การบริการ และการสื่อสารที่ดี บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
5.    มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ไว้วางใจได้ ไม่มีประวัติอาชญากรรม

ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสนใจ สามารถเข้ามากรอกใบสมัครที่ TOA เอกมัย ซอย 5 เวลาที่สะดวกคือ จันทร์ พุธ ศุกร์ (08.30 12.00 น.) ห้างโฮมโปร ห้างโฮมเวิร์ก และ ร้านค้า ทั่วประเทศ

ผู้แทนขาย (กรุงเทพ/ต่างจังหวัด) สำนักงานเอกมัย
 1. ติดต่อประสานงานกับร้านขายวัสดุก่อสร้างในแต่ละพื้นที่ แบ่งเป็นจังหวัด/ ภูมิภาค สำหรับผู้แทนขายร้านค้า
 2. เปิดลูกค้าหรือช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายตลาด
 3. ดูแล สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจทุกช่องทาง
 4. ให้คำแนะนำและข้อมูลสินค้าที่ถูกต้องแก่ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
 5. จัดเตรียมข้อมูลสินค้า ราคา คุณสมบัติ รายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 6. ปิดการขายให้ได้ตามที่บริษัทคาดหวังและตั้งเป้าหมายไว้
 7. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเรื่องโปรโมชั่น สำหรับผู้แทนขายร้านค้า
 8. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยอดขาย และทำรายงานการขายให้ทางผู้บริหาร
ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติการทำงานมาที่ recruit@toagroup.com

เจ้าหน้าที่ขายโครงการ / สำนักงานเอกมัย
 1. ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา, ที่ปรึกษา, เจ้าของโครงการ, และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับเจ้าหน้าที่ขายโครงการ
 2. ติดต่อประสานงานกับร้านขายวัสดุก่อสร้างในแต่ละพื้นที่ แบ่งเป็นจังหวัด/ ภูมิภาค สำหรับผู้แทนขายร้านค้า
 3. เปิดลูกค้าหรือช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายตลาด
 4. ดูแล สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจทุกช่องทาง
 5. ให้คำแนะนำและข้อมูลสินค้าที่ถูกต้องแก่ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
 6. จัดเตรียมข้อมูลสินค้า ราคา คุณสมบัติ รายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 7. เข้าร่วมการประมูลและให้ความช่วยเหลือตามที่ผู้บริหารต้องการสำหรับเจ้าหน้าที่ขายโครงการ
 8. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเรื่องโปรโมชั่น สำหรับผู้แทนขายร้านค้า
 9. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยอดขาย และทำรายงานการขายให้ทางผู้บริหาร
E-mail : recruit@toagroup.com

Production Engineer (Chemical) / บางนา ตราด กม.23
 • Responsible for production operation, team supervision
 • Develop production process as required
 • Monitor process costs, capabilities&scrap to identify areas for improvement
 • Handle improvement project as assigned
 • Investigate&resolve product problem
 • Design&install tolling&equipment
Bachelor of Chemical Engineer or related fields
Min.1 yr exp. in production, process&similar role
Ability to work on shift (weekly rotation)
Ability to communicate&work effectively with others
Positive thinking, willing to learn, high responsibility, trust-worthy&adaptable
Good communication, interpersonal&team working skills
Good command of English&computer literacy
Working day: Mon – Fri,every other Sat

E-mail : recruit@toagroup.com

พนักงานฝ่ายผลิต และพนักงานควบคุมเครื่องจักร / บางนา-ตราด กม.23
 • ปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือและพื้นที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที
 • รักษาความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • ปฏิบัติตามระเบียบวินัย, กฏเกณฑ์ต่าง ๆ ของฝ่าย และบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • ควบคุม ดูแลทรัพย์สินของฝ่ายให้อยู่ครบถ้วนและในสถาพปกติ
 • ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายระบบบริหาร ISO-9001, ISO-14001, ISO-18001
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. เพศหญิง จะพิจารณาตามความเหมาะสมของงาน
 3. วุฒิ ป.6 ขึ้นไป ทุกสาขา จะพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. อายุระหว่าง 20 30 ปี สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
 5. ขยัน, อดทน, มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน
พนักงานห้องทดลอง / บางนา ตราด กม.23
 • ทำการทดลองสารเคมีตามแผน
 • จดบันทึกผลการทดลองที่เกิดขึ้น
 • รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
 • บางนา ตราด กม.23
คุณสมบัติ
 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. จบ ม.6 (วิทย์ คณิต) หรือปวส.ทุกสาขา
 3. หากมีประสบการณ์ด้านงาน RD จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
RD Assistant Supervisor / บางนา ตราด กม.23
 • วางแผนการปฏิบัติงาน การค้นคว้าวิจัยและพัฒนา รวมถึงมอบหมายงานอย่างมีประสิทธภาพ
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์เก่าและคิดสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ช่วยเหลือให้การแก้ไขปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์แก่ผู้เกี่ยวข้อง
 • ศึกษาทดสอบคุณสมบัติของวัตถุดิบที่จำเป็นรวมถึงศึกษาวัตถุดิบทดแทน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
E-mail : recruit@toagroup.com


R&D (Chemist) / บางนา ตราด กม.23
 • Analyze outstand chemical substances by QC instrument.
 • Synthesis new monomer as unique product.
 • Monitor and assist Technical Service Team and QC Team
Requirements
 1. Any nationals with Bachelor ‘s Degree , Master Degree or Ph.D in Chemistry or Polymer.
 2. Experience 0 5 years.
 3. Excellent communication and high leadership skill.
 4. Able to work Monday-Friday and every other Saturday
Interested candidates for this position should send their CV including current and expected remuneration to recruit@toagroup.com

Secretary
Location: Ekkamai

Qualifications:
 • Thai national with Bechalor’s Degree in any fields.
 • Minimum 3 years experience in administration or secretarial fileds.
 • Able to use Microsoft Office and drive.
 • Fair command of English.
Interested candidates are invited to send your resume to recruit@toagroup.com

สวัสดิการ
นอกจากสวัสดิการพื้นฐานประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนแล้ว ทีโอเอยังมีสวัสดิการเพิ่มเติมดังนี้ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ, ตรวจสุขภาพประจำปี, ห้องพยาบาล, การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท, เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีสมรส คลอดบุตร ประสบภัยต่างๆ และเสียชีวิต รวมถึงค่าเล่าเรียนบุตร, วันหยุดพักผ่อนประจำปี และสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน

การติดต่อ : ฝ่ายสรรหาบุคคลส่วนกลาง
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา ตราด กม.23 อำเภอ บางเสาธง สมุทรปราการ 10540


โทรศัพท์ : 02-3355555 แฟกซ์ : 02 3820172
อี-เมล์ : recruit@toagroup.com, parinda@toagroup.com, amornrath@toagroup.com, surada@toagroup.com
เว็บไซต์ : http://www.toagroup.com

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.