วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

เปิดสอบ สัสดี 2555 100 อัตรา ข่าวรับสมัครสัสดี ประจำปี 55 เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี


รายละเอียดการรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2555

- เพศชาย อายุระหว่าง 18 - 30 ปี (เกิด 2525 - 2537)
- เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (เรียน รด. ตั้งแต่ปี 3 ขึ้นไป โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว หรือเป็นทหารเกณฑ์จนครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว)
- จบ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า (ไม่รับสมัครผู้รอผลการศึกษา)

การจำหน่ายระเบียบการและการสมัคร


จำหน่ายทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม 2555 โดยส่งธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์ดุสิต ในนาม พันเอก ไตรรงค์ ทองเนื้อสุก กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ราคารวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ ชุดละ 130 บาท วงเล็บมุมซอง "สายงานสัสดี" พร้อมชื่อที่อยู่ให้ชัดเจน (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)


จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ราคาชุดละ 100 บาท
ตั้งแต่ 4 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2555 เว้นวันหยุดราชการ
ตั้งแต่ 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2555 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ไม่เว้นวันหยุดราชการ


เปิดสอบ สัสดี 2555 จำนวน 100 อัตรา รับสมัคร 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2555

จำหน่ายใบสมัคร 4 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2555

รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2555

กำหนดการสมัครสอบสัสดี ประจำปี 2555
จำหน่ายใบสมัคร 4 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2555 (จำหน่ายทางไปรษณีย์ และที่กรมยุทธศึกษาทหารบก)
เปิดรับสมัคร 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2555 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบภาควิชาการ 29 เมษายน 2555 (ม.รามฯ 2)
ประกาศผลสอบ 4 พฤษภาคม 2555

รายละเอียดกำหนดการรับสมัครสอบสัสดี 2555 คลิ๊กที่นี่


ขับเคลื่อนโดย Blogger.