วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผลศึกษาชี้ "ผู้หญิงโสด" จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพผลศึกษาชี้ "ผู้หญิงโสด" จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพ

ดร.ภัทร พรรณ ทำดี อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง "ทางเลือกชีวิตที่นำไปสู่ความเจ็บป่วยของผู้หญิงโสดภายใต้เปลือกของสังคม สมัยใหม่"

ซึ่งได้รับรางวัลระดับดี จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในงานประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2557 ที่โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ ว่า ได้สัมภาษณ์เจาะลึกผู้หญิงโสดที่ไม่เคยเข้าพิธีแต่งงานอายุระหว่าง 30-50 ปี จำนวน 45 คน ที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 6 ปี 

ซึ่ง ผลศึกษาสรุปว่า ผู้หญิงโสดยุคนี้ต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการปกป้องตนเองให้รอดจากภัย อันตรายต่างๆ ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ การพบปะผู้คน และอาชญากรรมรูปแบบต่างๆ แม้ภาวะสมัยใหม่นี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้หญิงโสดโดยตรง แต่กระทบกับสุขภาพผ่านกระบวนการคิด และตีความ

"ผู้หญิง โสดจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับความหวาดระแวง หวั่นวิตก และกลัวจะถูกทำร้ายจากเพศตรงข้าม ตรงนี้ทำให้เธอมีความเป็นส่วนตัวสูง ลดการพึ่งพา ลดทำกิจกรรมประเภทต่างๆ และลดการเคลื่อนที่ ตรงนี้เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาสุขภาพ 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลศึกษาจะไม่ได้ชี้ชัดว่าผู้หญิงโสดจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพชัดเจน แต่เราก็พบว่าผู้หญิงโสดเจ็บป่วยง่ายว่าผู้หญิงไม่โสด และมีสาเหตุของการป่วยแตกต่างจากประชากรทั่วไป"

ดร.ภัทร พรรณกล่าวอีกว่า ผู้หญิงโสดจะลดการพึ่งพาลง เธอจะหันมาพึ่งพาระบบมากขึ้น อาทิ ระบบดูแลสุขภาพ การทำงาน การจัดการทางการเงิน และการสร้างความมั่นคง แต่ปัจจุบันผู้หญิงโสดยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบเหล่านี้ได้เต็มที่ 

ฉะนั้นควรมีการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านสุขภาพและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างเครือข่ายประกอบกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ จะสามารถให้ผู้หญิงโสดได้มีโอกาสตัดสินใจเลือกช่องทางที่จะนำไปสู่การมี สุขภาพและการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นได้


0 comments:

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.