วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564

วันเด็กในยุคโควิด-19 ปี 2564 (2021) พร้อมคำขวัญ และประวัติความเป็นมา


คำขวัญวันเด็กปี 2564  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้คำขวัญว่า  
 
"เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม"


วันเด็กในยุคโควิด-19 ปี 2564 (2021) ปีนี้ อย่างที่รู้ๆกันอยู่ ว่าโควิด-19 ได้กลับมาระบาดอีกรอบ จนต้องเลื่อนวันเด็กออกไป 1 สัปดาห์ เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 (COVID-19ซึ่งจากเดิมวันเด็กในปี 2564 นี้ ตรงกับวันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 

ถึงแม้ว่าวันเด็กปีนี้ เราไม่สามารถออกไปสนุกสนาน ครึกครื้นข้างนอกได้อย่างปีอื่นๆ แต่เราก็สามารถพาเด็กๆหากิจกรรมทำที่บ้าน ภายในครอบครัวได้ ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะค่ะ

ไหนๆก็ต้องอยู่บ้านกัน เลยถือโอกาสเอาประวัติความเป็นมาของวันเด็กมาให้อ่านกัน


ประวัติวันเด็ก

งานวันเด็กแห่งชาติ ปัจจุบันตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม แต่ก่อนจะเป็นวันเสาร์ วันเด็กแห่งชาติ เคยจัดขึ้นในวันจันทร์มาก่อน

"วันเด็ก" ในประเทศไทย จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 ตามคำแนะนำของ นายวี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของตนในประเทศ ปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ 

รัฐบาลได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน กำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตัวเอง เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

จากนั้นเป็นต้นมา ทางราชการได้กำหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ และจัดติดต่อกันมา 

ข้อมูลของกรมประชาสัมพันธ์ระบุว่า ในปีพ.ศ. 2506 และใน พ.ศ. 2507 ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทัน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่งานวันเด็กแห่งชาติ ไม่มี และเลื่อนออกไป

ปี พ.ศ. 2508 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนั้น มีความเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรที่จะเสนอเปลี่ยนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสียใหม่เพื่อความเหมาะสม

ด้วยเหตุผลว่า ในเดือนตุลาคม ประเทศไทยยังอยู่ในฤดูฝน มีฝนตกมาก เด็กไม่สะดวกในการมาร่วมงาน อีกทั้งวันจันทร์เป็นวันปฏิบัติงานของผู้ปกครอง จึงไม่สามารถพาเด็กของตนไปร่วมงานได้ ตลอดจนการจราจรก็ติดขัด 

และควรกำหนด "วันเด็ก" ไว้ในช่วงต้นปี ซึ่งหมายความว่า ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความสำคัญกับเด็กเป็นอันดับแรก ๆ คณะรัฐมนตรีในตอนนั้นจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสนอ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 ประกาศเปลี่ยนงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจากวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม มาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ปี 2508 ไม่มีวันเด็ก อีกครั้ง ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ปี พ.ศ. 2508 ไม่มีงานวันเด็กแห่งชาติ ด้วยการประกาศเปลี่ยนข้างต้น

งานวันเด็กแห่งชาติจึงได้เริ่มจัดขึ้นมาใหม่อีกครั้งในวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ใน พ.ศ. 2509 และจัดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

คำขวัญวันเด็ก  มีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี  "จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม"

คำขวัญวันเด็กเว้นว่างไป2 ปี 

จากนั้นในปี 2502 ก็มีคำขวัญวันเด็กต่อเนื่อง มาจนถึงปัจจุบัน 

จอมพลสฤษฎิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี ให้คำขวัญในปี 2502 "ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า"

ก่อนวันเด็กจะเปลี่ยนแปลงมาจัดในเดือนมกราคม คำขวัญวันเด็ก ปี 2508 ของจอมพลถนอม กิตติขจร "เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี" 

และ คำขวัญที่ติดหูติดปากหลายๆคน คือคำขวัญปี 2516 "เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ"  ซึ่งให้ไว้โดย จอมพลถนอม  นายกรัฐมนตรีที่ให้คำขวัญวันเด็กไว้มากที่สุด ถึง 9 ครั้ง หรือ 9 ปี 

คำขวัญวันเด็กปี 2564 ในอีกปีที่วันเด็กถูกเลื่อนออกไป พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้คำขวัญว่า  "เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม"

วันเด็กแห่งชาติในยุคโควิด-19 นี้ แม้ไม่มีงานวันเด็ก แต่ควรคระหนักว่า เด็กและเยาวชน เป็นทรัพยากร เป็นอนาคตอันสำคัญของประเทศ ที่ผู้ใหญ่ควรให้ความสำคัญเสมอ
0 comments:

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.