วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557

6 เรื่อง ที่มีความแตกต่าง ระหว่าง คนรวยกับคนเกือบรวย

 

1. ความเสี่ยง 

คนรวย : พร้อม ที่จะเสี่ยงกับเรื่องที่ได้ทำการศึกษาไว้แล้ว ซึ่งให้เวลาในการค้นคว้าเพื่อหา

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าจะทำอย่างไร แล้วจึง ”ลงมือทำ

คนเกือบรวย : คน เกือบรวยพร้อมที่จะเสี่ยงกับเรื่องที่ได้ทำการศึกษาไว้แล้ว ซึ่งให้เวลาในการค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรแล้ว แต่ ”ไม่ลงมือทำ”

2. การออมเงิน

คนรวย : ขยันทำงานเพื่อหาเงินและออมเงินเพื่อนำเงินไปต่อยอดด้วยการลงทุน “หาเงิน ออมเงินและลงทุน” 
คนเกือบรวย : คิดแต่ว่าจะนำเงินที่มีไปใช้จ่ายอย่างไรดี โดยมองข้ามเรื่องการออมและการลงทุน

3. ความรู้

คนรวย : รู้จัก แต่คำว่า “อยากรู้” จึงกระหายความรู้ตลอดเวลา ศึกษาหาข้อมูลใหม่ๆต่อยอดความรู้เดิม ไม่คิดว่าสูตรสำเร็จแบบเดิมจะประสบความสำเร็จตลอดไปจึงทดลองวิธีใหม่เพื่อ พัฒนาของเดิมให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

คนเกือบรวย :  รู้จัก แต่คำว่า “รู้แล้ว” รู้ดีทุกอย่าง อะไรที่ทำแล้วสำเร็จก็ทำแบบเดิมไม่คิดจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงพัฒนาอะไร ใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจะกลายเป็นคนล้าหลัง

4. รายได้

คนรวย : สร้าง รายได้จากหลายทาง ทั้งจากการทำงานและการลงทุน เช่น มนุษย์เงินเดือนถูกเลิกจ้างกระทันหัน ทำให้รายได้จากงานประจำหายไป แต่มีรายได้เสริมจากการขายของออนไลน์และเงินปันผลจากหุ้น ทำให้ไม่เดือดร้อนจากการถูกเลิกจ้างมากนัก

คนเกือบรวย : มีรายได้เพียงทางเดียว เช่น มนุษย์ทำงานกินเงินเดือนอย่างเดียว ถ้าถูกเลิกจ้างรายได้ตรงนี้ก็จะหายไป ไม่มีเงินมาใช้จ่ายในช่วงเวลาตกงาน

5. การทำงาน

คนรวย : ทำงานหนักเพื่อให้ได้เงิน แล้วหลังจากนั้นให้เงินทำงานแทน
คนเกือบรวย : ทำงานหนักตลอดไป

6. รายจ่าย

คนรวย : จ่าย เงินเพื่อเพื่ออนาคตในวันข้างหน้าเพราะนำเงินมาลงทุน ชอบจ่ายเงินเพื่อซื้อทรัพย์สินที่สร้างมูลค่าเพิ่มและก่อให้เกิดรายได้ใน อนาคต

คนเกือบรวย : จ่ายเพื่อความสุขชั่วคราว ทำงานเพื่อใช้จ่ายในวันนี้ ชอบจ่ายเงินเพื่อซื้อสิ่งของที่มีแต่มูลค่าลดลงและไม่ก่อให้เกิดรายได้


0 comments:

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.