วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 14 – 22 พฤษภาคม 2557

ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
  • เงินเดือน  11,280   บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพาณิชยการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูลและสถิติ ที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค หรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือกระดาษเทป หรือเทปแม่เหล็ก หรือจานแม่เหล็ก และตรวจสอบความถูกต้อง และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัคร
  • สมัครงานด้วยตนเองที่ สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 14 – 22 พฤษภาคม 2557
  • สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน วันที่ 23 พฤษภาคม 2557
การติดต่อ
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 580000 โทร.053-611346 
เว็บไซต์: www.fisheries.go.th/fpo-maehongson

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก Download เอกสาร

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.