วันเสาร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2557

ชมเจดีย์ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ ไหว้เสาอินทขิล วัดเจดีย์หลวง


เป็นวัดที่มีเจดีย์ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของ จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันยอดเจดีย์ได้หักพังลงมาเมื่อคราวเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2088 วัดเจดีย์หลวงเป็นโบราณสถานอันเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด 

ที่ตั้ง ริม ถ.พระปกเกล้า ใน หมู่ที่ 4 บ้านท่าใน ตำบลควนทอง อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 


เจดีย์หลวง สร้างในสมัยพญาแสนเมืองมา เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ลำดับที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย (พ.ศ.1931-1954)เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายแด่พญากือนา พระราชบิดา แต่ยังสร้างไม่เสร็จก็สิ้นพระชนม์เสียก่อน พระมเหสีได้ควบคุมการก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จ ในสมัยพญาสามฝั่งแกนเรียกกันว่า“กู่หลวง” แรกสร้างเป็นเพียงเจดีย์องค์เล็กๆ ทรงสี่เหลี่ยม ฐานกว้าง 14 ม. สูง 24ม.ต่อมาในสมัยพระเจ้าติโลกราช รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์มังราย(พ.ศ.1985-2030) โปรดให้หมื่นด้ามพร้าคดเป็นนายช่างใหญ่สร้างเสริมพระเจดีย์ใหม่ เริ่มงานตั้งแต่ พ.ศ.2020 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2024 โดยขยายฐานให้กว้างออกถึง 56 ม. สูง 95 ม. สามารถมองเห็นได้แต่ไกล แล้วอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานที่มุขด้านตะวันออกขององค์เจดีย์เป็นเวลานานถึง 80 (พ.ศ.2011-2091)สมัยพระมหาเทวีจิระประภา รัชกาลที่ 15 แห่งราชวงศ์มังราย(พ.ศ.2088-2089)ในปี พ.ศ.2088 เกิดภัยธรรมชาติฝนตกหนักและเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ เป็นเหตุให้ส่วนยอดหักพังลงเหลือเพียงครึ่งองค์ เกิดรอยร้าวทั่วองค์พระเจดีย์สุดที่จะแก้ไข จึงถูกทิ้งร้างมานานถึง 445 พ.ศ.2533 กรมศิลปากรจึงได้ทำการบูรณะจนเป็นดังเช่นปัจจุบันเสาอินทขิล หรือเสาหลักเมือง ตั้งอยู่กึ่งกลางวิหารจัตุรมุข ศิลปะแบบล้านนาประยุกต์ เป็นเสาอิฐก่อสอปูนติดกระจกสี่ รอบเสาวัดได้ 5.67 ม. สูง 1.30 ม. แท่นพระบนเสาอินทขิลสูง 97 ม. รอบแท่นวัดได้ 3.4 ม. บนเสาอินทขิลมีพระพุทธรูปทองสำริด ปางรำพึง ประดิษฐานอยู่ภายในบุษบก พลตรี เจ้าราชบุตร (วงศ์ตวัน ณ เชียงใหม่) นำมาถวายวัดเจดีย์หลวงเมื่อปี พ.ศ.2514 เพื่อให้ชาวเมืองได้สักการะคู่กัน
0 comments:

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.