วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

ประกาศรับบุคคลเข้ารับราชการ รวม 5 ตำแหน่ง 15 อัตรา 
<รับออนไลน์> (25 มิ.ย.-13 ก.ค.55)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในภาครัฐ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)


ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และจำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
1.ตำแหน่งนักสืบสวนปฏิบัติการ
อัตราว่าง 9 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,680 – 12,850 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ระดับป.ตรี ของ ก.พ.


2.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราว่าง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,680 – 12,850 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  ระดับป.ตรี ของ ก.พ.


3.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,680 – 12,850 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  ระดับป.ตรี ของ ก.พ.


4.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,680 – 12,850 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  ระดับป.ตรี ของ ก.พ.


5.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราว่าง 2 อัตรา
ปวท. อัตราเงินเดือน 8,640 – 9,510 บาท
ปวส. อัตราเงินเดือน 9,300 – 10,230 บาท
อนุปริญญา อัตราเงินเดือน 9,640 – 10,610 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาของ ก.พ.

วิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะ สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://pacc.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ”

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก Download เอกสาร
0 comments:

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.