วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป<รับออนไลน์>

กรมประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา <รับออนไลน์>(26-30 มี.ค.55)

ด้วยกรมประชาสัมพันธ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังนี้1. เจ้าพนักงานธุรการ (สนามสอบ กทม.)

จำนวน  : 2 อัตรา

เงินเดือน :  ปวท. 8,160 บาท ปวส. 8,950 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ


2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สนามสอบ กทม. , สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ , สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี)

จำนวน : 3 อัตรา

เงินเดือน : ปวท. 8,160 บาท ปวส. 8,950 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ


3. ดุริยางคศิลปิน (สนามสอบ กทม.)

จำนวน : 1 อัตรา

เงินเดือน : 7,370 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และมีความรู้ความสามารถในการบรรเลงดนตรีไทย โดยการใช้เครื่องดนตรี (ระนาดทุ้ม) มีประสบการณ์โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงานทางด้านดุริยางคศิลป์ (ไทย) มาไม่น้อยกว่า 5 ปีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ วันที่ 26 - 30 มีนาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.prd.go.th หัวข้อ "ประกาศรับสมัครงาน"


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก Download เอกสาร0 comments:

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.