วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

หางานบิ๊กซี สมัครงานบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด (มหาชน)


บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทค้าปลีกชั้นนำของเมืองไทย ซึ่งมีพนักงานมากกว่า 14,000 คน กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรทั้งหญิงและชายที่มองหาความก้าวหน้าเข้าร่วมเป็นทีมงานประจำทั้งในสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ และในทุกสาขาทั่วประเทศ กำลังรับสมัครบุคลากรทั่วไปดังนี้ตำแหน่ง : พนักงานแคชเชียร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ : N/A

คุณสมบัติ:
 • จบการศึกษาระดับ ม.6 - ปวส.
 • สามารถทำงานเป็นกะ
 • หากมีประสบการณ์ในงานธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถหาผู้ค้ำประกันการทำงานได้


ตำแหน่ง : พนักงานแผนกคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • ควบคุมและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย และระบบที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม
 • ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล เครือข่าย และระบบที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์โดยจัดให้มีสภาพที่ใช้ได้อยู่ตลอดเวลาทุกสาขา สนับสนุนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกหน่วยงานในสาขา ให้สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน
 • สนับสนุนคำร้องขอของ ฝ่าย MIS สำนักงานใหญ่ แก้ปัญหาเกี่ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์ในสาขา ส่งผ่านปัญหาอันเกี่ยวกับระบบงาน คอมพิวเตอร์ที่ไม่เข้าใจที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ให้ MIS สำนักงานใหญ่ทราบ
 • ให้การศึกษาและอบรมผู้ใช้ของสาขา ให้สามารถใช้ระบบที่ถูกต้อง ดูแลและควบคุมการเบิกใช้เครื่อง PDA กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ:
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สามารถทำงานเป็นกะ
 • หากมีประสบการณ์ในงานธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง :พนักงานแผนกบัญชี/การเงิน

หน้าที่ความรับผิดชอบ : N/A


คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ การเงิน
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office
 • สามารถทำงานเป็นกะ
 • หากมีประสบการณ์ในงานธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือนและสวัสดิการ
ในฐานะที่ท่านเป็นหนึ่งในทีมงาน ท่านจะได้รับเงินเดือนในระดับที่น่าพึงพอใจ รวมทั้งโบนัสประจำปี เงินรางวัล (เฉพาะบางตำแหน่ง) และสวัสดิการต่างๆ ที่จะสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ท่านและครอบครัวทั้งในปัจจุบันและอนาคต
การติดต่อ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 97/11 ชั้น 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร : 0-2655-0666
เวลาทำการ : วันจันทร์ วันศุกร์ เวลา 8.30 – 18.15 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
บริการลูกค้าสัมพันธ์ : 1756 (บริการทุกวัน เวลา 9.00 – 21.00 น.
เว็บไซต์ : http://www.bigc.co.th0 comments:

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.