วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว


รักษาตัว กลัวกรรม อย่าทำชั่ว                            จะหมองมัว หม่นไม้ ไปเมืองผี
จะเลือกทำ แต่กรรม ที่ดีดี                                  จะได้มี ความสุข พ้นทุกข์ภัย

อันทานศีลภาวนาอย่าเลยละ                              อุตสาหะสืบสร้างทางสวรรค์
นิสัยสงคงนิพพานไม่นานครัน                             เกษมสันต์แสนสุขสิ้นทุกภัย

ยามเมื่อ ชราร่าง อ้างว้างจิต                               คนึงนิจ ใฝ่หา ที่อาศัย
พอเป็นที่ พักผ่อน หย่อนกายใจ                          หลังจากได้ ตรำงาน มานานปี
ที่พักกาย หาได้ ไม่ยากนัก                                แต่ที่พักใจ สิลำบาก แม้อยากหนี
กิเลสล้น พ้นทั่ว ทับทวี                                     อยากจะคลี่ คลายปลด ลดจำนวน
จะเข้าวัด ลัดทาง สงบสุข                                  แต่ตัวทุกข์ ตามหรือไม่ ใคร่สอบสวน
พบมนุษย์ ก็ต้องพบ สิ่งรบกวน                           มีมากมวล โลภโมห์ โทโสร้าย
สู้สำรวม กายใจ ใฝ่ธรรมะ                                  หมั่นชำระ จิตสะอาด สมมาดหมาย
เลิกหลงโลก โศกรัก จักสบาย                           เหตุทั้งหลาย แหล่แท้ เกิดแต่ใจ

  
ใดใดในโลกล้วน อนิจจัง                                   คงแต่บาปบุญยัง เที่ยงแท้
คือเงาติดตัวตรัง ตรึงแน่น                                   ตามแต่บาปบุญแล ก่อเกื้อรักษา

ชีวิตเรา จะเอาอะไรแน่                                     ย่อมแปรผัน เปลี่ยนจิตและนิสัย
ชั่วอาจดี มีอาจจนวนเวียนไป                              เอาอะไร ได้แน่แก่ตัวตน

  
เกิดมาตัวเปล่า ตายไปตัวเปล่า                           มีบุญกับบาป ที่ติดตัวไปได้เท่านั้น
แม้ทองเลี่ยมฟัน ก็เอาไปไม่ได้

ทำดี ได้ดี ทำชั่ว ได้ชั่ว                                     ปลูกอะไร จะได้ผลเช่นนั้นอย่างแน่นอน
ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต

คนดีชอบแก้ไข้ คนจัญไรชอบแก้ตัว                     คนชั่วชอบทำลาย คนมักง่ายชอบทิ้ง
คนจริงชอบทำ คนระยำชอบติ

 • อันความตายชายนารีหนี้ไม่พ้น จะมีจนก็ต้องตายวายเป็นผี
 • ถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างทันที ไม่วันนี้ก็วันหน้าจริงหนาเรา 

 • จะห้ามไม่ฟัง จะรั้งไม่หยุด เป็นสิ่งสมมุติ ตามพุทธะสอน
 • อำนาจใดๆ อย่าไปวิงวอน ให้ช่วยเราตอน ที่วันสิ้นใจ
 • สังขารเรานี้ เป็นสิ่งที่สังเวข มันเป็นสาเหตุ สังเกตเอาไว้
 • เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว ปวดร้าวอาลัย หิวอิ่มเกินไป ก็ไม่อยู่นาน
 • หนาวก็จะตาย ร้อนไปก็จะแย่ ลำบากแท้ๆ นี่แลสังขาร
 • ต้องกินต้องถ่าย ทนไปทุกวัน ดูน่าสงสาร คิดกันให้ดี
 • สังขารร่างกาย ทั่วไปเน่าเหม็น มีของกากเดน มองเห็นทุกที
 • ไหลเข้าไหลออก ย้อนยอกมากมี ล้วนเป็นสิ่งที่ มีอยู่ทั่วกัน
 • น้ำเลือดน้ำหนองล้วนของปฏิกูล ไหลมาเป็นมูลพอกพูนหลายชั้น
 • ข้างนอกเน่าเหม็น มองเห็นทุกวัน อีกข้างในนั้น ล้วนขันไม่งาม
 • สังขารร่างกาย ไม่ใช่ตัวตน เกิดมาเป็นคน ไม่พ้นโดนหาม
 • ต้องนอนเปลือยกาย ให้ไฟลุกลาม เมื่อเจ้าโดนหาม สู่เชิงตะกอน
 • ผู้ดีเข็ญใจ ก็ตายเหมือนกัน อย่าหลงสังขาร ปลงกันไว้ก่อน
 • ลูกหลานหญิงชาย ส่งได้แน่นอน ก็แค่กองฟอน แล้วย้อนกลับมา
 • สังขารร่างกาย ล้วนตายเป็นศพ ถูกแผ่นดินกลบ อยู่ในป่าช้า
 • หมู่หนอนชอนไช ตอมไต่กายา เป็นเหยื่อนกกา หมูหมาในดง
 • กระดูกเกลื่อนกลาดเรี่ยราดทั่วไป เอ็นเล็กเอ็นใหญ่ไร้จุดประสงค์
 • ต้องถูกทอดทิ้ง นอนกลิ้งในดง เป็นป่ารกพง เฝ้าดงกันดาร
 • กระทำให้แจ้ง เจาะแทงตลอด ให้จิตนี้ปลอด หลุดรอดสังขาร
 • หยุดความกระหาย มุ่งไปนิพพาน ไม่หลงสังขาร ทั่วกันด้วยเถิด
 • จะได้หยุดเกิด มั่นไม่ประเสริฐ ตราบใดยังเกิด อยู่ในสงสาร
 • รีบภาวนา เพื่อละอัตตา ข้ามพ้นมายา ทั่วหน้ากันเทอญฯ0 comments:

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.