วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รับพนักงาน Part Time ช่วยงานขาย(ประจำถนน345, ประชาอุทิศ)


บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบายบริษัทฯ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และความก้าวหน้าใน สายอาชีพ โดยการใช้เครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้เกิดแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจน การให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตที่ดี ในการทำงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

โดยการเสริมสร้างสุขภาพอันดีให้แก่พนักงาน (Physical Well-being) เช่น การตรวจร่างกายประจำปี, การสร้างห้องพยาบาลและสถานที่ออกกำลังกาย, การแข่งขันกีฬาตลอดจนการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจอันดี(MentalWell-being) โดยการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีรวมทั้งทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท

โดยบุคลากรของบริษัทฯ ถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อความยั่งยืนของธุรกิจ และคงไว้ซึ่งการเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำตลอดไป
บริษัทฯ กำลังค้นหาผู้ที่มีศักยภาพ มีความกระตือรือร้นและริเริ่มสร้างสรรค์มาร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทุกก้าวของการเติบโตของเรา เป็นก้าวเดียวกับการเติบโตของคุณ

ข้อมูลของผู้สมัครทุกรายจะถือเป็นข้อมูลลับ โดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่เปิดรับ จะได้รับการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ
(ทุกตำแหน่งหากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ
- เครื่องแบบพนักงาน
- ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน และตรวจร่างกายประจำปี
- เงินของขวัญแต่งงาน, ของขวัญคลอดบุตร, ทุนการศึกษาบุตร, กระเช้าเยี่ยมไข้
- ประกันอุบัติเหตุ, ค่ารักษาพยาบาล, ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,
- โบนัสหรือคอมมิชชั่น
- สวัสดิการทุนการศึกษา สำหรับพนักงาน
- สิทธิพักผ่อนโรงแรมในเครือ
- ฯลฯ

ตำแหน่ง : พนักงาน Part Time ช่วยงานขาย(ประจำถนน345 , ประชาอุทิศ)

รายละเอียดของงาน
รับโทรศัพท์, ช่วยงานขายในสำนักงานขาย ทำงานเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์

สถานที่ปฏิบัติงาน     โครงการบริเวณถนน345 หรือประชาอุทิศ

จังหวัด     กรุงเทพมหานคร

อัตรา     5 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีใจรักงานบริการ
ทำงานเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์ได้

วิธีการสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32
- ทาง email
***หมายเหตุ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  10120
โทร : 02-725-8888
แฟกซ์ : 02-683-2030
Website : http://www.supalai.com/

อ้างอิงข้อมูลจาก : Jobthai.com


ขับเคลื่อนโดย Blogger.