วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555

กองทัพอากาศ ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ 427 อัตรา เริ่มขายใบสมัคร 19 ม.ค.-27 ก.พ.55


รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ  427  อัตรา แบ่งเป็น 
ป.โท  1  อัตรา 
ป.ตรี  81  อัตรา 
ปวช.  159  อัตรา 
ม.ปลาย  186  อัตรา 
ขายใบสมัคร 19 ม.ค. - 27 ก.พ.55 ณ พิพิธภัณฑ์ ทอ. / บก.กองบิน 
และ รร.การบิน, 28 ก.พ. - 5 มี.ค.55 ณ อาคารรณนภากาศ รร.นอ.
รายละเอียดติดตามในคู่มือแนะนำการสอบ ได้ตั้งแต่ 19 ม.ค.55 เป็นต้นไป                        
๒๘ ธ.ค.๕๔ 
แจ้งกำหนดการรายงานตัวบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการชั้นต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (ตัวสำรอง) 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.rtaf.mi.th/   
 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.